گؤلوم گؤلو نئی له ره م
گؤلوم گؤلو نئی له ره م

گؤلوم گؤلو نئی له ره م

گؤلـه قوللوق ائيله ره م

منه اؤز گؤلــوم گره ک

اؤزگه گولو نئی له ره م

نياز به گل و استشمام بوي معطر آن از دير باز همراه و همدم آدمي است گل نقش اساسي درتداوم و تقويت حيات طيبه دارد ، درگل رموز ويژه اي وجود دارد كه آدمي را به سوي خوبي ها و انديشه هاي مثبت و سازنده هدايت مي كند ، درگل امواج بيكران عشق و معرفت بيداد مي كند . دنياي گلها با دنياي انسانها ، دنياي گلها با دنياي ترقي و پيشرفت ارتباط ناگسستني دارد، گل ريشه هاي بنيادي درروند جاري حيات واقعي دارد ، چرا بايد به دنبال گل رفت چرا بايد گل را داشته باشيم ، داشتن گل از هرلحاظ خوب است گل به ما آرامش مي بخشد گل زمينه هاي رشد و تعالي را دروجود ما تقويت مي كند و زندگي را جذاب و دوست داشتني مي سازد و دنيايي نو در برابر ديدگان ما مي گشايد ، نبايد به طور صوري و سطحي از كنار گل و دنيايي پرازاسرار و دنيايي مملو از لطافت و زيبائي آن عبور كرد ، بايد به گل و زيبائي هاي خاص آن نگريست ، بايد دركنار گل اندكي تعقل و انديشه كرد ، دراين فكر كردنها چيزهاي زيادي وجود دارد از هرموج انديشه نهالهاي تنومند عشق و معرفت مي رويد ، درهررويدني شكوفايي بيكراني پا به عرصه وجود مي گذارد ، درهرشكوفايي شاخه هاي قوي و ارزشمندي رشد مي نمايد ، درهررشدي تداوم وجودي ، نهفته است . درهرتداوم وجودي ، اميدي هست ، دربطن هراميدي دنياي متلوني پا به جريان هستي مي نهد ، سيل خروشان معرفت هستي روزبه روز گسترده تر مي گردد ، درمعرفت هستي چه رازي وجود دارد، درمعرفت هستي نحوه زندگي كردن براساس معيارهاي مثبت و سازنده تحوالات عميق و بنياديني درحيات موجودات عالم بوجود مي آورد ، بطور كلي هدف و فلسفه خلقت درچيست ؟ بنابراين هدف و فلسفه خلقت براي كساني قابل فهم است كه از بصيرت و بينايي والايي برخوردارباشند اگر كسي به اين مهم نايل آيد همه چيز براي او به گونه اي ديگر مي گردد او به گل خودش تعلق خاصي دارد گل او با گل هاي موجود ظاهرايكي است ولي درباطن خصوصيات خاص خودرا دارد . اين خصوصيات براي همه قابل فهم نيست بايد زمينه هاي لازم براي استدراك چنين خصوصيات والادرخويشتن پديد آوريمنويسنده : علی روحی


× بستن تبليغات
× بستن تبليغات